IN-ECO - Air and Vacuum Components - Vodokružné vývevy LRAir and Vacuum Componentsin-eco.co.ee

Vodokružné vývevy LR

Vodokružné vývevy LR sú určené hlavne pre odsávanie pár a plynov v rôznych odvetviach ako je napríklad potravinárstvo a chemický priemysel. Taktiež sa používajú pri odparovaní, sušení a balení tovarov. Ich nespornou výhodou je že môžu odsávať plyny s čiastočkami kvapaliny (pary) a taktiež môžu odsávať médium s miernym mechanickým znečistením (bez abrazívneho účinku).

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62