IN-ECO - Air and Vacuum Components - Rootsové dúchadláAir and Vacuum Componentsin-eco.co.ee

Rootsové dúchadlá

   
Rootsové dúchadlá - charakteristika:

 

 • široké výkonové spektrum od 24 m³/h až 18 300 m³/h
 • energeticky efektívna prevádzka
 • diferencia pracovného tlaku až 800 mbar


Rootsové dúchadlá - aplikácie:

 • aeračné systémy v čistiarňach odpadových vôd - ČOV
 • úpravne pitnej vody
 • chemický priemysel - spracovanie plastov
 • cementárne a vápenky - doprava mletého vápenca, cementu
 • doprava agresívnych plynov
 • priemyselné kotle
 • pneumatická doprava sypkých hmôt a granúl
 • potravinársky priemysel - pivovary, kvasné procesy
 • textilný priemysel - pomocné operácie s vláknami
 • vákuová technika
 • tepelné elektrárne - preprava popolčeka suchou cestou, doprava vápenca ku kotlom, doprava vzduchu k horákom
 • jadrové elektrárne - odbery vzoriek vzduchu, vytváranie mierneho podtlaku v priestoroch, odsávanie kontaminovaných pár

 

 

Vo veľa prípadoch  odporúčame namiesto rootsového duchadla použiť dúchadlo s postranným kanálom z dôvodu citeľne výhodnejšej prevádzky a nižších investičných nákladov.

 

Vysvetlenie k rootsovým dúchadlám vám poskytuje aj stránka wikipédia.

 • Rootsove dúchadloRootsove dúchadlo

Kui soovite hinnapakkumist, täitke palun meie päringuvorm.

I agree to the processing of my personal data.
According  to the  Act on Personal Data Protection I give approval for  the processing of my personal data (name, title, phone, e-mail) in the Information system of the company IN-ECO, Ltd, for the purpose of price offer´s  elaboration  for an indefinite period.

Call us: +421 44 430 46 62

© 1996 - 2013 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62